* 1,3,7 - alergeny znajdujące się w faworkach. Lista dostępna w wykazie alergenów.